Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 1.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 so với tháng 12/2019 có xu thế hạ là chính, có 40/58 công trình mực nước hạ, 6/58 công trình mực nước dâng và 12/58 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,01m tại phường Trung Mỹ Tât, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là 1,50m tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102BM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,30m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,27m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 so với tháng 12/2019 có xu thế hạ là chính, có 34/51 công trình mực nước hạ, 9/51 công trình mực nước dâng và 8/51 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,72m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 0,90m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808030M1)

Mưc nước trung bình tháng sâu nhất là -30,83m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,29m tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

.Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Đông Hưng đạt -30,83m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt -23,60m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu thế hạ là chính so với tháng 12/2019, có 32/44 công trình mực nước hạ, 4/44 công trình mực nước dâng và 8/44 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tại xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Q622040) và giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q220040M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,32m tại phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,43m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo:  Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 1.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Hiệp Thành đạt 21,09m (Q017030M1); Tại Đồng Nai ở huyện Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước đạt 18,78m (Q039340M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)     

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 so với tháng 12/2019 có xu thế hạ là chính, có 32/48 công trình mực nước hạ, 6/48 công trình mực nước dâng và 10/48 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (Q629050) và giá trị dâng cao nhất là 1,55m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,32m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,29m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Trung Mỹ Tây đạt 25,35m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân đạt 19,24m (Q808040). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,85m (Q206030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 so với tháng 12/2019 có xu thế hạ là chính, có 23/39 công trình mực nước hạ, 9/39 công trình mực nước dâng và 7/39 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,91m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (QQ405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,80m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304ZM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,08m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,66m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Xem chi tiết tại đây