Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Srê Pốk Tháng 7 Năm 2023

Lưu vực sông Srê Pốk là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng với tổng diện tích lưu vực là 18.230 km2. Mùa mưa từ Tháng 7 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến Tháng 7 năm sau.

– Đối với tài nguyên nước mặt, lưu vực sông Srê Pốk được chia thành 10 vùng bao gồm: Ia Drang, Ia Lop, Thượng Ea H’leo, Hạ Ea H’leo, Thượng Krông Ana, Hạ Krông Ana, Thượng Ea Krông Nô, Hạ Ea Krông Nô, Thượng Srê Pốk và Hạ Srê Pốk. Lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Srêpok là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Dòng chảy trung bình nhiều năm trạm Bản Đôn là 273 m3/s, Cầu 14 là 242 m3/s, Đức Xuyên là 100 m3/s, Giang Sơn là 74 m3/s.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, hiện nay lưu vực sông Srê Pốk có 48 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng trong trầm tích Đệ tế không phân chia (q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa – β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q) là 812.985 m3/ngày, tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) là 539.318 m3/ngày, khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) là 5.405.711 m3/ngày, khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n) là 8.746 m3/ngày.

  1. Tài nguyên nước mặt

1.1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Số lượng nước: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2023 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48703cm, tăng 13cm so với tháng trước, giảm 10cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 13cm so với tháng 6 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48755cm (ngày 6/6/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48667cm (ngày 17/6/2023).

Chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

1.2. Dự báo tài nguyên nước mặt: Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 7/2023, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa ở mức cao hơn 5-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng 7/2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,0ºC.

1.3. Cảnh báo tài nguyên nước mặt: Trong tháng 7 năm 2023, cảnh báo nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra tại 07 tiểu vùng có nguy cơ thiếu nước, với tổng lượng nước thiếu khoảng 2,41 triệu mđến 2,79 triệu m3.

Bản đồ tổng lượng nước nội sinh tại các vùng dự báo

  1. Tài nguyên nước dưới đất

Trong tháng 6 mực nước dưới đất trung bình tháng so với tháng trước có xu thế hạ tại các tầng chứa nước β(qp), β(n2-qp), n và dâng tại tầng q. Chất lượng nước có xu thế ít biến đổi, các chỉ tiêu đều nằm trong GTGH (QCVN09:2023/BTNMT).

Dự báo mực nước dưới đất tháng 7 so với mực nước thực đo tháng tháng 6 có xu thế dâng tại các tầng chứa nước β(qp), β(n2-qp) và hạ tại tầng n.

Trên lưu vực sông Srê Pốk thời điểm hiện tại có 1 công trình có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép. Nước trong lưu vực thuộc loại nước nhạt, một số nơi có hàm lượng coliform vượt GTGH.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng nước tại trạm Đức Xuyên trong tháng 6 có xu hướng tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đức Xuyên bị giảm so với tháng trước, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để tăng chất lượng nguồn nước hướng tới phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Trên lưu vực sông Srê Pốk, cảnh báo trong tháng 7/2023 có nguy cơ thiếu nước ở 7 tiểu vùng với tổng lượng nước thiếu khoảng từ 2,41 triệu mđến 2,79 triệu m3. Đề nghị cần có phương án khai thác, sử dụng nguồn nước hợp lý giữa các ngành nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước, đặc biệt các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Krông Ana.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc thuộc lưu vực sông Srepok đều tốt.

Xem chi tiết tại đây: