Xu thế mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với trung bình tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,1m. Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 3 có 20/41 công trình quan trắc mực nước hạ thấp phân bố ở phần ven rìa Đông Bắc và Tây Nam, 14 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,05m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,54m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89).

6112017_11

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 tầng qh

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,51m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo mực nước tháng 4: mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng, tuy nhiên khu vực thành phố Hà Nội có xu thế hạ thấp.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,10m. Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa khô, nên tầng chứa nước có 10/64 công trình quan trắc có mực nước dâng cao và 13/64 công trình mực nước biến động không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ phần trung tâm trở lên phía bắc, tây bắc đồng bằng với 41/64 công trình. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,61m phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67a) và dâng cao nhất là 0,42m tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.4).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,62m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,27m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo mực nước tháng 4: mực nước có xu thế biến động không đáng kể và dâng cao chút ít ở phần lớn khu vực đồng bằng. Tuy nhiên tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh có xu thế hạ thấp

Nhìn chung xu thế mực nước dưới đất tại vùng đồng bằng Bắc Bộ tháng 4 năm 2017 là dâng tuy nhiên tại một số vùng như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh có xu thế hạ thấp, đề nghị các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng nước hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)