Xu thế hạ chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2017 so với giá trị trung bình tháng 8/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,39m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o- βN2QI). Giá trị hạ thấp nhất là 1,51m tại tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a-βN2QI), giá trị dâng cao nhất 5,11m tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T-βQII).

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8: mực nước có xu hướng hạ, có 19/32 công trình có mực nước hạ, 8/32 công trình có mực nước dâng và 5/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,44m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) và giá trị dâng cao nhất là 0,72m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (LK79T).

6112017_35

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng Q

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,94m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,23m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8: mực nước có xu hướng dâng, có 14/27 công trình có mực nước dâng và 13/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 5,11m tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I)

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,90m xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,91m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8: mực nước có xu hướng hạ, trong đó có 39/71 công trình có mực nước hạ, 23/71 công trình có mực nước dâng và 9/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,51m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a) và giá trị dâng cao nhất là 5,04m tại TT.Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T)

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,39m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,11m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8: mực nước có xu hướng hạ, có 14/22 công trình có mực nước hạ, 5/22 công trình có mực nước dâng và 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,97m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,82m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T).

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 16,85m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,99m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

(Hoàng Văn Hưng)