Xu thế dâng mực nước dưới đất nhưng không đáng kể trong tháng 6 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 năm 2017 tịa vùng đồng bằng Bắc Bộ như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với trung bình tháng 4: Do thời gian này đang thời điểm đầu mùa mưa nên mực nước tháng này có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng trước, với 21/41 công trinh có mực nước dâng hạ không đáng kể , 15/41 công trình có mực nước dâng và 5/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Q.146) và dâng cao nhất là 0,94m tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.2).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 12,65m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

6112017_21

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 tầng qh

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng, hạ và dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 5 ở phần lớn diện tích trung tâm đồng bằng với 17/42 công trình mực nước dâng và 12/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng. Phần ven rìa phía bắc, đông bắc và vùng ven biển mực nước nhiều nơi hạ với 12/41 công trình

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: nhìn chung mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể. Do thời gian này đang trong thời kỳ đầu mùa mưa nên tầng chứa nước có 26/64 công trình quan trắc có mực nước hạ, 26/64 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 12/64 công trình mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,45m xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Đinh (Q.109a) và dâng cao nhất là 0,94m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,56m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,18m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 5 với 31/64 công trình mực nước hạ và 11/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố đều trên đồng bằng trừ khu vực tây nam. Mực nước có xu thế dâng tập trung ở khu vực trung tâm ra phía rìa tây nam đồng bằng và rải rác ven các con sông lớn với có 22/64 công trình

(Hoàng Văn Hưng)