Xu thế dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và 12 năm 2017. Kết quả được thể hiện như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 38/42 công trình mực nước dâng, 1/42 công trình mực nước hạ và 3/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,79m tại tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,12m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1).

bai57_3b 

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,13m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,75m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ và dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 17/42 công trình mực nước hạ, 16/42 công trình mực nước dâng và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Gò Dầu – tỉnh Tây Ninh

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 23/26 công trình mực nước dâng, 1 công trình mực nước hạ và 2/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,11m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822030M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 15/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước hạ và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Tân Biên – Tây Ninh và huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m ở huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 17/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 2/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,73m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 12/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 – TP Hồ chí Minh; huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 19/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước hạ và 5/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,17m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,07m tại TT Tân Mỹ, huyện Tân Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 14/26 công trình mực nước dâng, 4/26 công trình mực nước hạ và 8/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát – Bình Dương

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 18/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,87m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q214040M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 10/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 10/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Tân Uyên – tỉnh Tây Ninh