Mực nước ngầm trong tháng 2 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 1/2017 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 12/2016. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Chí tiết diễn biến mực nước trong vùng như sau:

+ Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với mực nước trung bình tháng 12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 17/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,25m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12a-QD).

6112017_3

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1/2017 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước các tháng tiếp theo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1/2017. Dao động mực nước thay đổi từ 0,05m đến 1,0m.

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với mực nước trung bình tháng 12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 9/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,03m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QN) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,26m tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước các tháng tiếp theo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1/2017 (xem hình 6). Dao động mực nước thay đổi từ 0,05m đến 0,5m.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 năm 2017: Dự báo mực nước trong tháng 2, tháng 3 mực nước đều có xu thế hạ.  Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)