Mực nước ngầm tại vùng Đồng bằng Nam Bộ tháng 2 năm 2017 có xu thế hạ là chính

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính ở các tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22. Tầng chứa nước n21 có mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể.

Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 38,43m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất 1,77m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020- qp3), giá trị dâng cao nhất là 0,79m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1- qp1). Dự báo mực nước tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1 ở các tầng chứa nước chính.

+ Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nước có xu thế hạ là chính, có 33/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình có mực nước dâng và 7/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,77m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q023020M1).

6112017_2

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2017 tầng qp3

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,88m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,89m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

+ Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nước có xu thế hạ là chính, có 19/26 công trình mực nước hạ, có 1/26 công trình có mực nước dâng và 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,30m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 38,43m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,86m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

+ Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nước có xu thế hạ là chính, có 10/19 công trình mực nước hạ, có 2/19 công trình mực nước dâng và 7/19 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,61m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và giá trị dâng cao nhất là 0,79m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,96m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,54m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

+ Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nước có xu thế hạ, có 16/26 công trình mực nước hạ và 10/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 29,34m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,34m tại phường 1, TX Tây Ninh, huyện Tây Ninh (Q22104ZM1).

+ Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể, có 9/24 công trình mực nước hạ, 3/24 công trình có mực nước dâng và 12/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,58m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304ZM1)

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,15m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,45m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 năm 2017: Dự báo mực nước tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1 ở các tầng chứa nước chính

Với số liệu chi tiết được cung cấp bởi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – đơn vị quản lý các điểm quan trắc trải dài và rộng trên toàn quốc thì đây là một tài liệu rất quan trọng cho các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn nước dưới đất cho các mục đích của mình một cách tiết kiệm, hiệu quả và hợp lý, đảm bảo việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất nhằm sử dụng lâu dài.

(Hoàng Văn Hưng)