Mực nước dưới đất trong tháng 8/2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế dâng

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm. Diễn biến mực nước tháng 7/2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với trung bình tháng 6: Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa mưa nên mực nước có xu thế dâng so với tháng trước, với 32/41 công trình có mực nước dâng, 9/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 2,68m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,89m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 9,58m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

6112017_30

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 tầng qh

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 19/41 công trình mực nước dâng phân bố ở các tỉnh khu vực trung tâm đồng bằng cho đến Nam Định; có 19/41 công trình mực nước hạ phân bố ở các khu vực ven rìa phía tây, tây bắc và 1 phần đông bắc đồng bằng. Có 3/41 công trình mực nước xu thế dâng hạ không đáng kể

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa mưa nên tầng chứa nước có 56/63 công trình quan trắc có mực nước dâng, 7/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và  duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 2,86m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a) và hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Q.110a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,52m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,17m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 40/64 công trình mực nước dâng và 7/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn đồng bằng. Mực nước có xu thế hạ tập trung ở khu vực ven rìa phía bắc và một số tỉnh ven biển đồng bằng với 16/64 công trình

Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Phũ Lãm quận Hà Đông TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 50-75 % giá trị giới hạn cho phép

(Hoàng Văn Hưng)