Mực nước dưới đất tháng 7/2017 tại vùng Nam Bộ có xu hướng dâng là chính

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8 năm 2017. Diễn biến mực nước trong tháng 6/2017 như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng, có 32/42 công trình mực nước dâng, 1/42 công trình mực nước hạ và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,96m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02202T).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,56m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

6112017_27

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 6 năm 2017 tầng qp3

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6, có 32/42 công trình mực nước dâng, 2/42 công trình có mực nước hạ và 8/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở TX Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi, quận 12 – TP Hồ Chí Minh

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng là chính, có 15/26 công trình mực nước dâng, 1/26 công trình mực nước hạ và 10/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,43m phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6 (xem hình 10), có 21/26 công trình mực nước dâng, 1/26 công trình mực nước hạ và 4/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Châu Thành, Tân Biên – Tây Ninh

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, có 9/21 công trình mực nước dâng, 4/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,05m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q326030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6 , có 17/21 công trình mực nước dâng, 1/21 công trình mực nước hạ và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 2,00m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai ; huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng là chính, có 14/25 công trình mực nước hạ, 5/25 công trình mực nước dâng và 6/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605050) và giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6 có 20/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Tân Uyên, huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương; huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước; huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai; huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể là chính, có 7/24 công trình mực nước hạ, 6/24 công trình mực nước dâng và 11/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,92m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 1,03m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 6, có 14/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trình mực nước hạ và 9/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh; TP Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng

(Hoàng Văn Hưng)