Mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 có xu thế dâng tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,64m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất là 8,10m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T-βN2-QI), giá trị hạ thấp nhất 2,07m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T-βN2-QI). Diễn biến mực nước dưới đất trong vùng tháng 5 năm 2017 như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng, có 21/32 công trình có mực nước dâng, 7/32 công trình có mực nước hạ và 4/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,48m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T).

6112017_22

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng Q

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,50m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

-Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng, có 16/27 công trình có mực nước dâng, và có 9/27 công trình có mực nước hạ và 2/27 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,24m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T), giá trị hạ thấp nhất là 0,86m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,31m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,11m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng, trong đó có 48/71 công trình có mực nước dâng, 20/71 công trình có mực nước hạ và 3/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 8,10m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và giá trị hạ thấp nhất là 2,07m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,64m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,07m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK45T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: đang vào mùa mưa nên số công trình có mực nước dâng tăng lên, có 10/22 công trình có mực nước dâng, 9/22 công trình có mực nước hạ và 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,08m tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK140T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,57m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,35m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,99m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo mực nước tháng 6 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 5. Vì vậy đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng nước cần có kế hoạch sử dụng nước một cách hợp lý.,

(Hoàng Văn Hưng)