Mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại Vùng Nam Bộ có xu thế hạ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 36,32m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 2,19m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340- qp2-3). Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại Vùng Nam Bộ như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 36/42 công trình mực nước hạ và 6/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020).

6112017_13

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 năm 2017 tầng qp3

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,28m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,24m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 21/26 công trình mực nước hạ, và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,19m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 36,32m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,02m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 14/21 công trình mực nước hạ, có 1/21 công trình mực nước dâng và 6/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,11m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,18m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 24,52m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,51m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 23/26 công trình mực nước hạ và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404T).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,98m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,67m tại phường 1, TX Tây Ninh, huyện Tây Ninh (Q22104ZM1).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 19/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,10m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 24,96m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,55m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo mực nước tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3 ở các tầng chứa nước chính. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)