Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 5 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2017 so với giá trị trung bình tháng 3/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ.

Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 36,74m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 1,49m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340- qp2-3). Diễn biến mực nước dưới đất trong tháng 4 năm 2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 35/42 công trình mực nước hạ, 2/42 công trình mực nước dâng và 5/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302C) và giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020)

6112017_18

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 4 năm 2017 tầng qp3

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4, có 21/42 công trình mực nước hạ, có 11/42 công trình có mực nước dâng và 10/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh và quận 12, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, 23/26 công trình mực nước hạ và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,49m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4, có 18/26 công trình mực nước hạ, 3 công trình mực nước dâng và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12, TP Hồ Chí Minh.

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, 17/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,86m tại phường Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4, có 14/19 công trình mực nước hạ, 3/19 công trình mực nước dâng và 2/19 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh ; huyện Trảng Bàng, huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh; huyện Đức Hòa – tỉnh Long An.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, 23/25 công trình mực nước hạ, 1/25 công trình mực nước dâng và 1/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404Z).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4, có 17/26 công trình mực nước hạ, 4/26 công trình mực nước dâng và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương; quận 12, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh.

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, 19/24 công trình mực nước hạ, 1/24 công trình mực nước dâng và 4/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q40404TM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 4, có 20/24 công trình mực nước hạ, có 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,50m đến 2,00m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh.

Dự báo chung diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

(Hoàng Văn Hưng)