Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 3 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 2 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 1. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước tháng 2 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ như sau:

– Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với mực nước trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ, với 16/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình dâng hạ không đáng kể và 2/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,90m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

6112017_9

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng qh

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,59m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,75m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước các tháng tiếp theo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 2

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với mực nước trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ, với 9/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,00 tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,66m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,82m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước các tháng tiếp theo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 2

Dự báo mực nước trong tháng 3, tháng 4 mực nước đều có xu thế hạ.  Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)