Diễn biến nước dưới đất trong tháng 5 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

1. Tầng chứa nước thứ nhất: là lớp chứa nước thứ nhất kể từ mặt đất đến độ sâu trung bình 14,1m, phân bố trên diện rộng chủ yếu từ trung tâm đồng bằng ra phía biển, khu vực từ Việt Trì tới Hà Nội chỉ tồn tại các dải hẹp nằm dọc theo hệ thống sông Hồng, một số khoảnh nằm ở thung lũng giữa núi và ven các sông nhỏ khác. Đây là tầng chứa nước tuy trữ lượng không lớn nhưng có ý nghĩa cung cấp, bảo vệ chất lượng cho các tầng chứa nước khác nằm phía dưới.

6112017_16

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với trung bình tháng 3: Do thời gian này đang trong thời điểm chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên số lượng công trình quan trắc có mực nước dâng so với tháng trước tăng lên với 19/41 công trình, 9/41 công trình có mực nước hạ và 13/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ thấp 0,36m so với 1 năm trước, hạ thấp 0,20m so với 5 năm trước và hạ thấp 0,54m so với 10 năm trước.

Dự báo mực nước trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng, tuy nhiên một số tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và khu vực nam thành phố Hà Nội có xu thế hạ thấp.

2. Tầng chứa nước thứ hai: Là tầng chứa nước phân bố rộng khắp đồng bằng Bắc Bộ với chiều sâu rất không đồng đều và có hướng nghiêng dần ra phía biển, trung bình từ 30,9m đến 58,0m. Đây là tầng chứa nước có trữ lượng rất lớn chất lượng tốt, hiện là nguồn cung cấp cho các nhà máy khai thác nước tại các đô thị, khu công nghiệp và phần lớn cư dân trên đồng bằng Bắc Bộ.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3: nhìn chung mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể. Do thời gian này đang trong thời kỳ chuyển mùa khô sang mùa mưa nên tầng chứa nước có 23/64 công trình quan trắc có mực nước hạ phân bố chủ yếu ở khu vực ven rìa phía bắc. Tại khu vực trung tâm đồng bằng ra phía biển và ven các sông lớn có 16/64 công trình mực nước dâng và 25/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng trên toàn đồng bằng dâng hạ không đáng kể so với tháng 3, hạ thấp 0,43m so với 1 năm trước, hạ thấp 0,85m so với 5 năm trước và hạ thấp 1,41m so với 10 năm trước.

Dự báo mực nước trong tháng 5 và tháng 6 có xu thế hạ thấp và dâng hạ không đáng kể ở phần lớn khu vực đồng bằng. Tuy nhiên tại các tỉnh, Hà Nam, Hưng Yên và khu vực ven rìa thành phố Hà Nội mực nước có xu thế dâng cao.

Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Phũ Lãm quận Hà Đông TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 50-75 % giá trị giới hạn cho phép.

(Hoàng Văn Hưng)