Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 năm 2018 tại vùng Nam Bộ có xu thế tăng

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2017 so với giá trị trung bình tháng 5/2016 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 35,1m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại TT Bến Lục, huyện Bến Lục, tỉnh Long An (Q616040-qp1). Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2017 trong vùng như sau:

–  Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng là chính, có 23/42 công trình mực nước dâng, 10/42 công trình mực nước hạ và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,11m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

6112017_31

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 năm 2017 tầng qp3

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,26m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,74m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 21/26 công trình mực nước dâng và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,99m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 35,10m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,63m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z)

–  Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 14/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 5/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại TT Bến Lục, huyện Bến Lục, tỉnh Long An (Q616040).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,98m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,32m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 17/25 công trình mực nước dâng và 8/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,19m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Q22504Z).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,74m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,54m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) 

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng là chính, có 13/24 công trình mực nước dâng và 11/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,28m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,74m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,79m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo chủ yếu có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

(Hoàng Văn Hưng)