Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước thứ nhất:

bai41_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh
phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, lộ ra ven các sông chính trong tỉnh và vùng ven biển, độ sâu bắt gặp trung bình từ lộ trên mặt đến 15,8m.
Do thời gian này là thời điểm cuối mùa mưa, nên trong tháng 7 mực nước trên toàn tỉnh có xu thế dâng so với tháng 6, với 11/11 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng và so với 5 năm trước có xu thế hạ.
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 11/11 công trình.
2. Tầng chứa nước thứ hai:
Phân bố rộng khắp đồng bằng Thanh Hóa với chiều sâu không đồng đều và có xu hướng sâu dần ra phía biển, trung bình từ 23,4m đến 55,3m.
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng và so với 5 năm trước có xu thế hạ.
Do thời gian này đang là mùa mưa nên mực nước dưới đất trung bình trong tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, với 12/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 13/13 công trình có mực nước dâng.