Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên có xu hướng hạ

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Kết quả diễn biến mực nước tháng 10 như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng dâng, có 17/32 công trình có mực nước dâng, 13/32 công trình có mực nước hạ và 2/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) và giá trị hạ thấp nhất là 0,70m tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T)

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,49m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 1,31m; 2,37m và 2,13m tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 1,87m tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

bai56_3b

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng dâng, có 12/27 công trình có mực nước dâng và 11/27 công trình có mực nước hạ và có 4/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,71m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB4-II) và giá trị hạ thấp nhất là 1,39m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK29T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,77m xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,47m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Đức Cơ và TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng dâng, trong đó có 33/71 công trình có mực nước dâng, 28/71 công trình có mực nước hạ và 10/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,15m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và giá trị hạ thấp nhất là 2,63m tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK09T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,36m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước hạ thấp từ 2,5m đến 3,0m tập trung ở huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 1,5 đến 2,5m tập trung ở các huyện Chư Pah, Đắk Đoa, Chư Pưh của tỉnh Gia Lai và huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9: mực nước có xu hướng hạ, có 12/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình có mực nước dâng và 6/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,23m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở các huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum