Dự báo mực nước trong tháng 7, tháng 8 năm 2017 mực nước các công trình thuộc khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng (Vùng Nam Trung Bộ)

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 6 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 5.

So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước trong tháng 6 năm 2017 như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế hạ, với 14/22 công trình có mực nước hạ, 6/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,54m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,33m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

6112017_28

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 6 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ và dâng so với tháng 6 có 9/22 công trình có mực nước hạ, 9/22 công trình có mực nước dâng và 4/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Các công trình thuộc khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 hạ là chính so với tháng 5, với 5/10 công trình có mực nước hạ, 1/10 công trình có mực nước dâng và 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,59m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,11m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5b-QD). Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,45m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,79m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 7 có xu thế hạ và dâng so với tháng 6 (xem hình 8), có 4/10 công trình có mực nước hạ, 4/10 công trình có mực nước dâng và 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Công trình có mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Dự báo mực nước trong tháng 7, tháng 8 mực nước các công trình thuộc khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng.  Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý

(Hoàng Văn Hưng)