Dự báo mực nước tháng 5 năm 2017 tại Vùng Nam trung Bộ có xu thế hạ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 4 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 3.

So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước dưới đất trong vùng tháng 4 năm 2017 như sau:

– Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, với 19/22 công trình có mực nước hạ và 3/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,87m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

6112017_19

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 4 tầng qh

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,28m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,98m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 21/22 công trình có mực nước hạ và 1/22 công trình có mực nước dâng. Các công trình có mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở các huyện Đại Lộc và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình có mực nước dâng từ  0,05 đến 0,5m phân bố ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3, với 10/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,75m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,23m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,27m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 10/10 công trình có mực nước hạ. Các công trình có mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở các huyện Mộ Đức và Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự báo chung : Dự báo mực nước trong tháng 4, tháng 5 mực nước đều có xu thế hạ.  Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)