Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước tháng 2 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 34,95m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất 1,16m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020- qp3), giá trị dâng cao nhất là 3,49m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340- qp2-3). Diễn biến mực nước dưới đất tại vùng Nam Bộ trong tháng 2 năm 2017 như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nước có xu thế hạ là chính, có 31/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình có mực nước dâng và 9/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

6112017_8

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,95m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nước có xu thế hạ là chính, có 16/26 công trình mực nước hạ, có 4/26 công trình có mực nước dâng và 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,13m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 3,49m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 34,95m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,48m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nước có xu thế hạ là chính, có 9/21 công trình mực nước hạ, có 4/21 công trình mực nước dâng và 8/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,61m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,96m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,54m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nước có xu thế hạ là chính, có 16/26 công trình mực nước hạ, có 7/26 công trình mực nước dâng và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị dâng cao nhất là 0,91 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,46m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,54m tại phường 1, TX Tây Ninh, huyện Tây Ninh (Q22104ZM1).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nước có xu thế hạ là chính, có 11/24 công trình mực nước hạ, 4/24 công trình có mực nước dâng và 9/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại TT Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217040) và giá trị dâng cao nhất là 1,29m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,86m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,45m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo mực nước tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2 ở các tầng chứa nước chính. đề nghị các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý

(Hoàng Văn Hưng)