Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Trên Lưu Vực Sông Ba – Kỳ Lộ Tháng 07 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước trên lưu vực sông Ba – Kỳ Lộ được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Ba – Kỳ Lộ là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên và Bình Định với tổng diện tích lưu vực là 13.417km2. Lượng mưa năm bình quân nhiều năm trên toàn lưu vực sông Ba khoảng 1.720 mm, nhưng phân bố rất không đều ở các nơi trên lưu vực. Vùng mưa lớn nhất là tại thượng nguồn sông Hinh do ảnh hưởng chắn gió của các đỉnh núi cao trên 2.000m của dãy Phượng Hoàng ở phía Nam lưu vực với lượng mưa bình quân nhiều năm của trạm TV sông Hinh là 2.377mm. Tổng lượng dòng chảy trên lưu vực sông Ba – Kỳ lộ khoảng 9,75 tỷ m3, tương ứng với moduyn dòng chảy Mo = 22,2l/s.km2

– Về tài nguyên nước mặt: hiện nay trên lưu vực sông Ba – Kỳ Lộ có 17 trạm quan trắc thủy văn và 2 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Hiện nay Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đang thực hiện thông báo tài nguyên nước mặt tại trạm An Thạnh, Ya Yun Hạ.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Ba Kỳ Lộ bao gồm 3 tầng chứa nước chính: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan PliocenPleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n).Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) là 1.123.883m3/ngày, tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) là 2.170.859 m3/ngày và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n) là 15.541m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 ở các tầng chứa nước chính có xu thế hạ là chính so với tháng 5. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,62m ở β(n2-qp) tại xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk (LK30T). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,54m ở tầng β(n2-qp) tại xã DLiê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T).

Xem chi tiết tại đây.