Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 8 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060 km2. Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt An Thạnh.

  1. Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 7 năm 2022 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 334cm, tăng 3cm so với tháng trước, tăng 48cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 37cm so với tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 345cm (ngày 5/7/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 315cm (ngày 21/7/2022).

Trong tháng 7 năm 2022, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 80,2m3/s, tăng 4,1m3/s so với tháng trước, tăng 43,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 215 triệu m3, tăng khoảng 17,5 triệu m3 so với tháng trước.

  1. Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Tổng lượng tài nguyên nước mặt trong tháng 7 năm 2022 tại trạm An Thạnh tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt trong tháng 7 năm 2022 giảm so với các tháng trước, đề nghị theo dõi, tìm nguyên nhân khiến chất lượng nguồn nước bị suy giảm và có phương án xử lý nguồn nước phù hợp để có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.