Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn Mùa Khô Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 5 tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng diện tích lưu vực là 10.035 km2. Lượng mưa hàng năm trên lưu vực sông từ 2.000 – 4.000mm và được phân bố như sau: từ 3.000 – 4.000mm ở vùng núi cao như Trà My, Tiên Phước; từ 2.500 – 3.000mm ở vùng núi trung bình như Khâm Đức, Nông Sơn, Quế Sơn; từ 2.000 – 2.500mm ở vùng núi thấp và đồng bằng ven biển: Tây Giang, Đông Giang, Ba Na, Hội Khách, Ái Nghĩa, Giao Thuỷ, Hội An, Đà Nẵng.

– Về tài nguyên nước mặt: hiện nay trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 02 trạm thủy văn, 01 trạm tài nguyên nước. Hiện nay Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đang thực hiện thông báo tài nguyên nước mặt tại trạm Phú Ninh. Tổng lượng dòng chảy mặt hệ thống sông Thu Bồn vào khoảng 24 tỷ m3, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2. Mùa lũ từ tháng X – XII (3 tháng), có lượng dòng chảy chiếm khoảng 64,8% Wnăm; Trong mùa lũ năm 2021, tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh vào khoảng 490 triệu m3, giảm khoảng 30,2 triệu m3 so với mùa lũ năm trước.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 27 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qh 800.703 m3/ngày, tầng chứa nước qp 201.618 m3/ngày.

– Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa năm 2021 ở các tầng chứa nước trong lưu vực sông có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước, mực nước suy giảm lớn nhất ở tầng chứa nước qh là 0,27m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (QT11a-QD); mực nước suy giảm lớn nhất tầng chứa nước qp là 0,40m tại xã Điện Phong, Tx.Điện Bàn, Quảng Nam (QT8b-QD). Giá trị mực nước mùa mưa năm 2021: mực nước trung bình nông nhất là -0,73m tầng qh tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD) và sâu nhất là sâu nhất là -5,86m tầng qh tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (QT3b-QD).

Xem chi tiết tại đây.