Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 64 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp) và tầng chứa nước Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày.

Khu vực phía bắc sông Hồng

– Tầng chứa nước Holocene (qh): lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,77m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,44m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33) và sâu nhất là -10,93m tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Q.121M1); Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) trong phạm vi khu vực phía Bắc sông Hồng chỉ có 1 công trình quan trắc tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,39m so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,76m tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Q.34a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,68m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a) và sâu nhất là -5,69m tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Q.35); lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,02m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a) và sâu nhất là -7,56m tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Q.23a).

Khu vực nam sông Hồng

– Tầng chứa nước Holocene (qh): lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,97m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,94m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Q.59a) và sâu nhất là -12,19m tại phường Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67); lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,18m tại phường Đồng Mai, Q. Hà Đông (Q.75) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai (Q.65a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,33m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.66) và sâu nhất là -9m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Q.55).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) trên toàn khu vực,mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,97m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,11m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và sâu nhất là -17,23m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông (Q.68a); lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) trên toàn khu vực,mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,79m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (Q.77a) và giá trị dâng cao nhất là 0,42m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông (Q.69a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,95m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177a) và sâu nhất là -29,1m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy (Q.63aM).

– Tầng chứa nước Neogene (n): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,8m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175b) và sâu nhất là -15,76m tại phường Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).

Xem chi tiết tại đây.