Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Hương Mùa Khô Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Hương được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Hương bao gồm tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích lưu vực 2.830km2. Trong lưu vực sông Hương hiện này có 9 điểm quan trắc, 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Hương gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa năm 2021 ở các tầng chứa nước trong lưu vực sông có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước, mực nước suy giảm lớn nhất ở tầng chứa nước qh là 0,24m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H); mực nước suy giảm lớn nhất tầng chứa nước qp là 0,64m tại xã Thủy Biều, thành phố Huế (QT5-H). Giá trị mực nước mùa mưa năm 2021: mực nước trung bình nông nhất là -0,11m tầng chứa nước qp tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là sâu nhất là -4,54m tầng chứa nước qp tại xã Thủy Biều, thành phố Huế (QT5-H).

Xem chi tiết tại đây.