Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Tháng 01 Năm 2021

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk – Tây Nguyên có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 45 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên.

Đối với Tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48847cm, tăng 16cm so với tháng trước, tăng 42cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 104cm so với tháng 12 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 49043cm (ngày 02/12), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48727cm (ngày 15/12).

Trong tháng 12 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có lưu lượng nước trung bình tháng là 80,9m3/s, tăng 1,8m3/s so với tháng trước, tăng 9,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 12 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên khoảng 216,8 triệu m3, tăng khoảng 2,4 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy lượng nước sông EA Krông Nô có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với Tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có xu thế dâng so với tháng 11 năm 2020. Giá trị dâng cao là 0,22m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T) và hạ thấp là 0,34m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,20m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T) và trung bình tháng sâu nhất là -0,36m xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 3,03m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (LK29T) và dâng cao nhất là 0,41m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (CB3-II).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,37m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK75T) và trung bình tháng sâu nhất là -20,59m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk (LK71T). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,98m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a) và dâng cao nhất là 1,03m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột (C15).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,87m tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (LK46T) và trung bình tháng sâu nhất là -30,68m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột (C15). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n):

– Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 hạ 0,16m so với tháng 11 năm 2020. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước tại công trình LK52T có xu hướng hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất, theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình C15 (TCN β(n2-qp) – xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột) độ sâu mực nước trung bình tháng 12 là -30,68m đạt 61,36% so với mực nước hạ thấp cho phép (-50m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.