Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 01 Năm 2021

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh): 

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền     (QT2a-H).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,39m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -2,93m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền     (QT2b-H).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m trên mặt đất tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,20m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Cảnh báo nước dưới đất, theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.