Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Srê Pốk Tháng 01 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước trên lưu vực sông Srê Pốk được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Srê Pốk là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng với tổng diện tích lưu vực là 18.230km2. Lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Srêpok là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Dòng chảy trung bình nhiều năm trạm Bản Đôn là 273 m3/s, Cầu 14 là 242 m3/s, Đức Xuyên là 100 m3/s, Giang Sơn là 74 m3/s. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

– Đối với tài nguyên nước mặt, lưu vực sông Srê Pốk được chia thành 10 vùng bao gồm: Ia Drang, Ia Lop, Thượng Ea H’leo, Hạ Ea H’leo, Thượng Krông Ana, Hạ Krông Ana, Thượng Ea Krông Nô, Hạ Ea Krông Nô, Thượng Srê Pốk và Hạ Srê Pốk. Tổng lượng nước trên lưu vực sông Srê Pốk tại trạm TNN Đức Xuyên trong tháng 12 khoảng 216,8 triệu m3, giảm khoảng 2,4 triệu m3 so với tháng trước.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Srê Pốk bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa – β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) là 812.985 m3/ngày, tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) là 539.318 m3/ngày, khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan PliocenPleistocen dưới β(n2-qp) là 5.405.711 m3/ngày, khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n) là 8.746 m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 ở các tầng chứa nước có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 5,01m ở tầng β(n2-qp), xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là – 30,68m ở tầng β(n2-qp), tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15).

Xem chi tiết tại đây.