Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Chiều ngày 07/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị.

Năm 2020, Trung tâm được giao thực hiện 01 dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại 07 vùng trên 02 tỉnh. Đơn vị đã tổng hợp các công tác điều tra, đánh giá đã làm sáng tỏ đặc điểm tài nguyên nước dưới đất các vùng nghiên cứu. Đồng thời Trung tâm đã tiến hành bàn giao 19/19 vùng cho các địa phương để đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu cho nhân dân tại các vùng thực hiện dự án.

Tiếp đó, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đặc thù Dự án”Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”. Năm 2020 Trung tâm đã tiến hành nhận, bảo quản, phân tích và trả kết quả theo đúng đề cương dự án được phê duyệt, đúng quy chuẩn hiện hành.

Ngoài ra, Trung tâm được giao chủ trì lập đề cương 02 nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2021: dự án” Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội” đã được phê duyệt và Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đơn vị đã hoàn thành đề cương, tổ chức xét duyệt cấp cơ sở và đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đinh hướng trọng tâm của Trung tâm năm 2021:

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020, năm 2021, theo dự kiến kế hoạch phân giao đơn vị được giao, Trung tâm chủ trì tổ chức thực hiện 02 dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- Đô thị Bắc Ninh và dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội”. Tham gia công tác phân tích mẫu dự án “Quan trắc tài nguyên nước quốc gia”.

Đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021. Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình tình triển khai thực hiện nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đánh giá tổng thể việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ báo cáo về tình hình thực hiện, bao gồm những tồn tại, khó khăn vướng mắc để đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm tích cực ký kết them các hợp đổng dịch vụ. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội Nghị.