Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βqp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau.

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 1.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu thế hạ so với tháng 12/2019, có 27/33 công trình mực nước hạ, 4/33 công trình mực nước dâng và 2/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,48m tại P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (C11am1) và giá trị dâng cao nhất là 1,19m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) (xem hình 1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,23m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,12m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu thế hạ so với tháng 12/2019, có 25/26 công trình có mực nước hạ và 1/26 công trình dâng hạ không đáng kể . Giá trị hạ thấp nhất là 2,52m tại TT. Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK70T).

 

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -21,74m tại P. Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,05m tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

.Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu thế hạ so với tháng 12/2019, có 62/69 công trình có mực nước hạ, 4/69 công trình có mực nước dâng và 3/69 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,79m tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK09T) và giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại xã Ia Chim, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK130T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -124,25m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,12m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu hướng hạ so với tháng 12/2019, có 14/22 công trình mực nước hạ, có 7/22 công trình mực nước dâng và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,55m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK140T). Giá trị dâng cao nhất là 0,96m tại xã Đắk Năng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,91m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,16m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Xem chi tiết tại đây