Hội thảo:“Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu”

dtatChiều ngày 8/7/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới năm 2016 “Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo( Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” do ThS. Luyện Đức Thuận – Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; TS. Nguyễn Quốc Phi – Đại học Mỏ Địa chất; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc Trung tâm.

athuan

Tại Hội đồng xét duyệt, ông Luyện Đức Thuận – Chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt nhóm tác giả trình bày tổng quan về đề tài bao gồm giới thiệu khu vực nghiên cứu của đề tài, phương pháp thực hiện cũng như lý do chọn vùng thực hiện. Theo Chủ nhiệm đề tài, Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” được thực hiện trong năm 2016 với 03 phương pháp: đánh giá nhanh (Rapid Assessment), mô hình toán, mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Neural Netwwork – ANN).

 Tại Hội đồng, tất cả các thành viên Hội đồng xét duyệt đều thống nhất ý kiến về tính cấp thiết của việc thực hiện đề án nhưng cũng lưu ý tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở ý kiến đóng góp của Hội đồng để hoàn thiện đề tài.

(TTDLQH&ĐTTNN)