Tây Nguyên: Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát hạn hán

vien_tham21

Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, tới đây sẽ triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác giám sát và chống hạn ở khu vực này.

Ở Tây Nguyên, nhu cầu sử dụng nước rất lớn. Trong khi vào mùa khô hàng năm (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) khu vực này thường xuyên bị hạn hán thiếu nước. Hầu hết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vừa và lớn ở Tây Nguyên đều bị thiếu hụt nước nghiêm trọng, nhiều hồ chứa nhỏ đã bị cạn hoặc giảm xuống gần đến mực nước chết không đủ tưới suốt vụ gây ra hạn hán. Còn vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) lại bị úng ngập.

Vì vậy, công nghệ này dựa trên tính chất vật lý của quá trình bốc thoát hơi và tính chất sinh học của thực vật: Chỉ số thực vật có tương quan thuận với độ ẩm đất và tương quan nghịch với nhiệt độ bề mặt. Cụ thể là độ ẩm đất cao cây trồng phát triển tốt, sự bốc thoát hơi cây trồng mạnh, nhiệt độ thảm cây trồng và bề mặt đất giảm.

Cùng với các số liệu quan trắc bề mặt, việc tích hợp các thông tin viễn thám với các vệ tinh khác nhau với nhiều độ phân giải không gian và thời gian khác nhau, sử dụng các chỉ tiêu hạn hán phù hợp cho mỗi vùng, mỗi mùa là hoàn toàn có khả năng phục vụ công tác giám sát và theo dõi hạn hán ở nước ta nói chung, ở Tây Nguyên nói riêng; từ đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp, hiệu quả.

(Theo monre.gov.vn)