Hội thảo khoa học Quản lý nước thông minh VACI2018

IMG_5041_CopyNgày 5-3-2018, trong khuôn khổ tuần lễ nước Việt Nam – VACI2018, tại Trung tâm Hội nghị Almaz đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề:”Quản lý nước thông minh”. Chủ trì Hội thảo có ông Lê Thành Trung – Đại học Quốc gian Việt Nam và Tiến sĩ JinSuhk Suh – viện K-Water, Hàn Quốc với 10 bài trình bày các vấn đề được đề cập từ các chuyên gia đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Nước là nguồn tài nguyên quan trọng cho sự sống và cho nền kinh tế. Ngày nay, một trong những thách thức nghiêm trọng nhất để giải quyết là để quản lý sự khan hiếm nước. Hệ thống quản lý nước hiện tại được hỗ trợ bởi các thiết bị nhà cung cấp cụ thể, mà không xem xét bất kỳ tiêu chuẩn tương thích nào. Việc thiếu tiêu chuẩn giữa các thiết bị ICT nước của nhà sản xuất sẽ cản trở các hệ thống giám sát và kiểm soát thích hợp, dẫn đến hiệu quả phân phối và tiêu thụ nước thấp, bảo trì và cải tiến hệ thống, và xác định sự cố.

Tại Hội thảo, các vấn đề nghiên cứu nổi cợm được đưa ra là:

  • Hệ thống nước thông minh tại Hàn Quốc: từ ý tưởng đến thực hiện
  • Cảm biến IoT để theo dõi nước và ứng dụng ở Việt Nam 
  • Bảo đảm an ninh nước ở các vùng không nối lưới bằng cách sử dụng nhiều nguồn nước
  • Hệ thống theo dõi nước không dây
  • Theo dõi thời gian thực các mạng lưới nước bằng cách sử dụng Hệ thống Đo lường Thông minh dựa trên LoRaWAN tại Hàn Quốc 
  • Làm thế nào Lợi ích kinh tế bằng cách giới thiệu công nghệ Nước Smart Grid
  • Một hệ thống giám sát tài nguyên nước thông minh dựa trên Internet của những điều
  • Đề xuất Hệ thống giám sát tài nguyên nước thông minh dựa trên IoT tại Hàn Quốc 
  • Hệ thống giám sát xâm nhập mặn thời gian thực để xây dựng khả năng phục hồi đô thị: nghiên cứu tình huống ở thành phố Cần Thơ
  • Quản lý nước thông minh

Do đó, để thảo luận và đề xuất một mô hình quản lý nước thông minh để tích hợp Internet và tạo ra các thiết bị nhà cung cấp cụ thể có thể tương tác và quản lý được trong quản lý miền nước một cách đồng nhất.

Một số hình ảnh của hội thảo:

IMG_5039_Copy

IMG_5040_Copy