Hội thảo khoa học Nước và mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 4-3-2018, trong khuôn khổ tuần lễ nước Việt Nam VACI2018, tại Trung tâm Hội nghị Almaz đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề:  Nước và mục tiêu phát triển bền vững (SDG) “. Hội thảo do Bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, với 02 bài trình bày các vấn đề được đề cập từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Liên hợp quốc.

IMG_8796_Copy

Thực tế nước không chỉ là tài nguyên quan trọng cho sự sống trên trái đất mà còn là xu hướng sợ hãi, điều này cần được chú ý nhiều trong việc bắt đầu làm việc với quản lý kinh tế và môi trường. Tổng lượng nước ngọt có thể tái tạo có được từ lượng mưa trên bề mặt trái đất duy trì gần như giống nhau qua các năm trong khi việc sử dụng nước cho con người cần gấp sáu lần, chủ yếu là do sự gia tăng tiêu thụ nước cho sản xuất lương thực và các hoạt động công nghiệp. Việc sử dụng nước gia tăng cũng đồng nghĩa với việc tăng lượng nước thải. Ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, một lượng lớn nước thải được xử lý hoặc xử lý không đúng cách hoặc không xử lý được. Hơn 40% cư dân trên trái đất dựa vào các con sông xuyên biên giới đòi hỏi chính sách chiến lược để quản lý và phân bổ nguồn nước có hiệu quả giữa những người sử dụng xung đột. Năm 2015, Hội nghị Quốc tế Hàng năm của UN-Water đã đề ra mục tiêu “đảm bảo tính sẵn sàng và quản lý bền vững về nước và vệ sinh” Thông qua phiên họp này, Hội đồng Châu Á về Nước, IWRA và các chuyên gia toàn cầu khác sẽ thảo luận những hiểu biết mới về phát triển bền vững mục tiêu cho con người và hành tinh trong tương lai.