Na Uy giới thiệu chỉ số đầu tiên trên thế giới

cucnuoc4Chính phủ Na Uy cho biết trong tuần này sẽ giới thiệu cho cộng đồng quốc tế “chỉ số chính thức đầu tiên” trên thế giới do tình trạng của thiên nhiên, một công cụ được coi như là để tối ưu hóa các chính sách bảo vệ môi trường.

Theo Thứ trưởng Môi trường Na Uy, bà Heidi Soerensen, “Ý tưởng của chúng tôi là đưa ra một giải pháp khoa học cho vấn đề sức khỏe của thiên nhiên ở Na Uy để ra những quyết định chính sác về sinh thái học. Điều này mang tính quyết định để xác định những ưu tiên cơ bản trong chính sách của chúng tôi về vấn đề trên. Những tiến triển của chỉ số trên sẽ cho phép chúng tôi biết đo hiệu quả của những biện pháp chính trị đã được thông qua.”

Được thực hiện bởi 125 nhà nghiên cứu, chỉ số nói trên tập hợp 309 chỉ số về tình trạng của một số loài động vật và thực vật tiêu biểu và về những mặt khác của sự đa dạng sinh học như số lượng cây chết trong các khu rừng. Nó dự kiến sẽ được cập nhật cứ 5 năm/lần.

Cũng theo bà Soerensen, nhờ một số đặc điểm thích nghi với những đặc thù của các địa phương, chỉ số do tình trạng của thiên nhiên có thể sẽ được thông qua tại những quốc giá khác./.

 

(Theo DWRM)