Mái nhà mát cũng có lợi ích tiết kiệm nước (P1)

Trong việc giảm nhiệt độ không khí, mái nhà mát cũng có thể làm giảm việc sử dụng nước ngoài trời

1112017_3

Các nhà nghiên cứu Berkeley Lab, Pouya Vahmani và Andrew Jones nhận thấy rằng việc thực hiện mái che mát mẻ so với NorCal (a) và SoCal (b) dẫn đến nhu cầu nước bốc hơi trung bình ở thành thị lần lượt là 15% và 18%.

Nguồn: Phòng thí nghiệm Berkeley

Lợi ích về năng lượng và khí hậu của mái nhà đã được thiết lập tốt: Bằng cách phản chiếu chứ không phải là hấp thụ năng lượng của mặt trời, những mái nhà màu sáng giữ cho tòa nhà, thành phố và thậm chí toàn bộ hành tinh mát hơn. Hiện tại, một nghiên cứu mới đây của phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley của Bộ Năng lượng (Berkeley Lab) đã phát hiện ra rằng những mái nhà mát cũng có thể tiết kiệm nước bằng cách giảm lượng nước tưới cần thiết.

Dựa trên các mô phỏng khí hậu khu vực của 18 quận tại California, các nhà nghiên cứu Berkeley Lab, Pouya Vahmani và Andrew Jones nhận thấy rằng việc áp dụng rộng rãi mái nhà mát mẻ có thể làm giảm mức tiêu thụ nước ngoài lên đến 9 phần trăm. Ở Los Angeles County, tổng lượng nước tiết kiệm có thể lên đến 83 triệu gallon mỗi ngày, giả định rằng tất cả các tòa nhà đều có mái nhà phản chiếu. Nghiên cứu của họ, “Lợi ích bảo tồn nguồn nước đối với giảm thiểu nhiệt đô thị”, được công bố trên tạp chí Nature Communications .

Vahmani cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên nhằm xem xét mối liên hệ giữa các chiến lược giảm nước và giảm nhiệt tại các khu đô thị. “Bạn có thể không làm mát mái nhà chỉ để tiết kiệm nước, nhưng đây là một lợi ích khác không được nhận ra trước đây của việc có mái nhà mát mẻ. Và từ quan điểm quản lý nước, nó là một cách suy nghĩ hoàn toàn khác – để thao tác khí hậu địa phương để thao tác nhu cầu nước . “

Một động lực cho nghiên cứu là tìm hiểu xem khí hậu nóng lên trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nước như thế nào, đặc biệt là khi nhiều thành phố đang tìm kiếm các chiến lược giảm nhẹ và thích ứng khí hậu. Vahmani và Jones viết trong nghiên cứu của họ: “Mặc dù các chiến lược giảm thiểu nhiệt đô thị đã cho thấy có những tác động có lợi đối với sức khoẻ, tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính, những ý nghĩa của chúng đối với việc bảo tồn nguồn nước vẫn chưa được nghiên cứu rộng rãi.

(TTDL QH&ĐT TNN)