Làm thế nào để bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá?

vv36Ô nhiễm nước là một nguyên nhân chính gây ra suy giảm nguồn nước và gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và con người.
Các nguồn ô nhiễm chủ yếu từ các hoạt động công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và từ các nguồn nước thải thành phố.Trong nông nghiệp, việc sử dụng quá nhiều hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học đã đẫn đến ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng  đặc biệt ở các hồ, sông, các tầng chứa nước ngầm.
Ngoài ra, chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng gây ra ô nhiễm nguồn nước nếu không được kiểm soát và xử lý hợp lý trước khi thải ra môi trường tự nhiên. Ngày nay, ngày càng nhiều phương thức sản xuất thực phẩm tiên tiến hơn đã hạn chế và cải thiện tình trạng ô nhiễm nước do chăn nuôi.
Bảo vệ cũng có nghĩa là bảo tồn. Đất tốt, duy trì tốt, hấp thụ nước mưa tốt sẽ tránh được các dòng chảy mặt gây sói mòn và mất dinh dưỡng của đất. Bảo tồn nông nghiệp cũng là một phương thức thực hành nông nghiệp nhằm mục đích sử dụng tối ưu nguồn  nước có sẵn, tăng sức chống chịu của thực vật đối với hạn hán đồng thời góp phần nâng cao cả về số lượng và chất lượng các nguồn nước sông và nước ngầm
Quản lý lưu vực sông và bảo vệ nguồn nước là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.Trong đó thì rừng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước tự nhiên.
Phát huy lợi ích của rừng với nước và vấn đề an ninh lương thực
Rừng làm giảm tác động của lũ lụt và hạn hán, bảo vệ đất khỏi sói mòn, trượt đất, sa mạc hóa và mặn hóa
Rừng lưu giữ và điều chỉnh nước đảm bảo cung cấp nước chất lượng tốt cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và hệ sinh thái
8% rừng trên thế giới còn bảo tồn được đất và nước như rừng nguyên sinh
Bảo tồn nông nghiệp
Bảo tồn nông nghiệp là một cách tiếp cận để quản lý các hệ sinh thái nông nghiệp nhằm cải tiến năng suất sản xuất một cách bền vững, tăng lợi nhuận và đảm bảo an ninh lương thực trong khi vẫn giữ gìn, gia tăng nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Ba nguyên tắc đặc trưng liên kết với nhau trong Bảo tồn nông nghiệp như sau:
Liên tục xáo trộn đảm bảo tính cơ học đất một cách tối thiểu.
Phủ kín đất hữu cơ liên tục.
Đa dạng hóa các loại cây trồng, trồng trọt gối vụ và thâm canh hợp lý.
 
 
(Theo DWRM)