Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quản lý nước và bài học VACI2018

IMG_7872_CopyNgày 4-3-2018, trong khuôn khổ tuần lễ nước Việt Nam VACI2018, tại Trung tâm Hội nghị Almaz đã diễn ra Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quản lý nước và bài học. Chủ trì Hội thảo có ông Dr. MunHyun RYU – Viện Hợp nhất K-water, Hàn Quốc và ông Nguyễn Đức Lương – Đại học xây dựng Quốc gia, Việt Nam, với 4 bài trình bày các vấn đề được đề cập từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao trong nửa thế kỷ qua. Đằng sau sự tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc là quản lý nước hiệu quả. Trong quá trình tăng trưởng kinh tế, Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều vấn đề về nước. Chúng tôi đã có kinh nghiệm và khắc phục nhiều vấn đề về nước như vấn đề nước sinh hoạt do sự tăng trưởng đô thị hoá, vấn đề cung cấp nước công nghiệp cho tăng trưởng kinh tế, và vấn đề quản lý dòng sông do ô nhiễm sông. Kinh nghiệm và bài học từ Hàn Quốc có thể mang lại những gợi ý cho việc tiếp cận các vấn đề nước ở Việt Nam đang phát triển kinh tế và dân số

IMG_7873_Copy

Tại Hội thảo, các vấn đề nghiên cứu nổi cộm được đưa ra là:

  • Kinh nghiệm và Bài học về Quản lý Quản lý Nước của Hàn Quốc: Phát triển và Điều tra nguồn nước như là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc
  • Kinh nghiệm quản lý nước và bài học (2): Ổn định, an toàn và cung cấp nước sạch cho tương lai 
  • Kinh nghiệm và Bài học về Quản lý Quản lý Nước của Hàn Quốc (3): Chính sách Nước và vai trò của Nước K trong Quản lý Nước của Hàn Quốc
  • Sự tận tâm của K – water đối với việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên thế giới.  

Thông qua phiên họp này, chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về quản lý nước trong 50 năm qua và cùng nhau giải quyết vấn đề nước ở Việt Nam. Cuối cùng, chúng tôi dự định duy trì quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam và thúc đẩy các dự án hợp tác về nước ở Việt Nam.