Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ”

IMG_6594Sáng ngày 26/8/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến đánh giá về đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh  tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng  thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ do ThS. Nguyễn Ngọc Hà –Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt – Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; cùng các chuyên gia đầu ngành: ông Tô Trung Nghĩa – Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi; chuyên gia tài nguyên nước Lê Đức Năm; chuyên gia tài nguyên nước Trần Văn Nâu, chuyên gia tài nguyên nước Nguyễn Thị Phương Lâm, ông Nguyễn Chí Yên – Nguyên Trưởng phòng Điều tra và kiểm kê tài nguyên nước mặt, ông Nguyễn Tiền Giang – Trường Đại học KHTN Hà Nội.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt – Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm tác giả trình bày tổng quan về đề tài. Đề tài “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ” được thực hiện gồm 03 mục đích chính:

1. Đưa ra được phương pháp luận ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước cho các ngành sử dụng nước có tiêu hao làm cơ sở luận chứng lựa chọn phương án quy hoạch phân bổ nguồn nước trên lưu vực.

2. Đề xuất hệ phương pháp, nội dung và quy trình tính toán giá trị kinh tế sử dụng nước trên lưu vực trong bài toán quy hoạch phân bổ nguồn nước lưu vực sông.

3. Tính toán thử nghiệm, xác định các giá trị kinh tế sử dụng nước cho các đối tượng sử dụng nước gồm công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và luận chứng lựa chọn được phương án phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông Vệ có xét đến các giá trị kinh tế sử dụng nước đã xác định.

Tác giả cho rằng, vấn đề nghiên cứu của đề tài là tương đối mới ở trong nước, trong khi kinh tế tài nguyên nước là một ngành khoa học khá mới mẻ, mới được nghiên cứu từ những thập niên cuối của thế kỷ 20. Bên cạnh đó, tính toán hay ước lượng giá trị của tài nguyên nước là một loại tài nguyên đặc biệt, thay đổi theo không gian, thời gian và dễ bị tổn thương. Phân bổ nguồn nước còn không ít khó khăn trong việc xác đinh phương án và tỷ lệ phân bổ, đặc biệt là thiếu căn cứ thuyết phục để các đối tượng sử dụng nước đồng thuận với đề xuất lựa chọn phương án phân bổ.

IMG_6598

Tại phiên thảo luận của Hội thảo các chuyên gia đồng ý với ý kiến cho rằng vấn đề nghiên cứu của đề tài là một vấn đề khá mới, tương đối phức tạp. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đóng góp rất nhiều ý kiến chuyên môn mang tính xây dựng giúp đề tài hoàn thiện hơn.

Chủ nhiệm đề tài đã lắng nghe ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia tham dự hội thảo. Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa dựa theo những góp ý của các chuyên gia để đề tài đạt được như mục tiêu đề ra.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cũng góp ý về mặt chuyên môn: nội dung của đề tài phải bám sát với mục tiêu cụ thể đã đề ra, đề tài cần hoàn thành nhanh vì thời hạn đã gần kết thúc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

IMG_6592

IMG_6610

IMG_6602

IMG_6604

IMG_6606

IMG_6608

IMG_6594

(TTDLQH&ĐTTNN)