Giải quyết tình trạng thiếu nước sẵn có ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu của trẻ em

Ngay cả ở những quốc gia có đủ nguồn nước, tình trạng khan hiếm nước không phải là hiếm. Mặc dù điều này có thể do một số yếu tố – cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối bị sụp đổ, ô nhiễm, xung đột hoặc quản lý tài nguyên nước kém – rõ ràng là biến đổi khí hậu, cũng như các yếu tố con người, đang ngày càng phủ nhận quyền sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường của trẻ em.

Tình trạng khan hiếm nước hạn chế khả năng tiếp cận với nước sạch để uống và thực hành vệ sinh cơ bản tại gia đình, trường học và các cơ sở y tế. Khi khan hiếm nước, hệ thống thoát nước có thể bị hỏng và nguy cơ lây nhiễm các bệnh như dịch tả tăng cao. Nước khan hiếm cũng trở nên đắt hơn.

Tình trạng khan hiếm nước gây thiệt hại lớn hơn cho phụ nữ và trẻ em vì họ thường là những người chịu trách nhiệm thu gom nước. Khi nước ở xa hơn, cần nhiều thời gian hơn để thu thập, điều này thường có nghĩa là thời gian ở trường sẽ ít hơn. Riêng đối với trẻ em gái, tình trạng thiếu nước trong trường học sẽ ảnh hưởng đến việc ghi danh, đi học và kết quả học tập của học sinh. Mang nước đi đường dài cũng là một gánh nặng thể chất to lớn và có thể khiến trẻ em gặp rủi ro về an toàn và bị bóc lột.

Sáng sớm, trẻ em đi lấy nước ở điểm lấy nước gần nhất, cách nhà của chúng ở làng Tchadi 15 km.

Niger, 2020. Vào sáng sớm, trẻ em đến điểm lấy nước gần nhất, cách nhà của chúng ở làng Tchadi 15 km.

Bốn tỷ người – gần 2/3 dân số thế giới – gặp phải tình trạng khan hiếm nước trầm trọng trong ít nhất một tháng mỗi năm. Hơn hai tỷ người sống ở các quốc gia thiếu nguồn cung cấp nước. Một nửa dân số thế giới có thể sống ở các khu vực khan hiếm nước vào đầu năm 2025. Khoảng 700 triệu người có thể phải di dời do khan hiếm nước dữ dội vào năm 2030. Đến năm 2040, khoảng 1 trong 4 trẻ em trên toàn thế giới sẽ sống trong các khu vực có mức độ căng thẳng cao về nước.

Do các yếu tố dẫn đến tình trạng khan hiếm nước rất phức tạp và rất khác nhau giữa các quốc gia và khu vực, UNICEF làm việc ở nhiều cấp độ để giới thiệu các công nghệ theo ngữ cảnh cụ thể nhằm tăng khả năng tiếp cận nước an toàn và giải quyết các tác động của khan hiếm nước. Chúng tôi tập trung vào:

Xác định các nguồn nước mới : Chúng tôi đánh giá sự sẵn có của các nguồn nước bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm điều tra viễn thám và địa vật lý và điều tra thực địa.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước: Chúng tôi cải tạo mạng lưới phân phối nước đô thị và hệ thống xử lý để giảm rò rỉ và ô nhiễm nước, thúc đẩy tái sử dụng nước thải cho nông nghiệp để bảo vệ nguồn nước ngầm.

Lập kế hoạch cho sự khan hiếm đô thị: Chúng tôi lập kế hoạch cho nhu cầu nước trong tương lai bằng cách xác định các nguồn tài nguyên sẵn có để giảm nguy cơ các thành phố cạn kiệt nước.

Mở rộng công nghệ để đảm bảo khả năng chống chịu với khí hậu: Chúng tôi hỗ trợ và phát triển các nguồn nước có khả năng chống chịu với khí hậu, bao gồm việc sử dụng các nguồn nước ngầm sâu hơn thông qua các mạng lưới cấp nước sử dụng năng lượng mặt trời. Chúng tôi cũng tăng cường trữ nước thông qua các cấu trúc lưu giữ quy mô nhỏ, nạp lại tầng chứa nước có quản lý (nơi nước được bơm vào các nguồn dự trữ dưới lòng đất để cải thiện chất lượng của nó) và thu hoạch nước mưa.

Thay đổi hành vi : Chúng tôi làm việc với các trường học và cộng đồng để thúc đẩy sự hiểu biết về giá trị của nước và tầm quan trọng của việc bảo vệ nó, bao gồm cả việc hỗ trợ các câu lạc bộ môi trường trong trường học.

Lập kế hoạch nhu cầu nước quốc gia: Chúng tôi làm việc với các bên liên quan chính ở cấp quốc gia và địa phương để hiểu các yêu cầu về nước cho mục đích sinh hoạt và sức khỏe và vệ sinh, đồng thời vận động để đảm bảo rằng điều này được phản ánh trong các cân nhắc lập kế hoạch quốc gia.

Hỗ trợ lĩnh vực WASH: Chúng tôi phát triển hướng dẫn kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn và các chương trình đào tạo trực tuyến cho những người thực hiện WASH để cải thiện các tiêu chuẩn tiếp cận nguồn nước.

Nguồn: https://www.unicef.org/wash/water-scarcity