Công nghệ WebGIS trong lĩnh vực tài nguyên nước

Hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) ra đời và được phát triển mạng trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ về công nghệ ứng dụng Internet, các phát triển công nghệ GIS cho phép chi sẻ thông tin qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web hay còn gọi là WEBGIS. Bên cạnh đó, xu hướng chia sẻ dữ liệu, phát triển phần mềm trên công nghệ mã nguồn mở được quan tâm nhiều ở các nước đang phát triển vì nhiều lợi ích mà nó mang lại. Vì thế, việc nghiên cứu ứng dụng WEBGIS sẽ mang lại khả năng chia sẻ thông tin địa lý rộng rãi cho ngành quản lí tài nguyên nước nói chung và các ngành khác nói nói riêng.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) ra đời và được phát triển mạng trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ về công nghệ ứng dụng Internet, các phát triển công nghệ GIS cho phép chi sẻ thông tin qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web hay còn gọi là WEBGIS. Bên cạnh đó, xu hướng chia sẻ dữ liệu, phát triển phần mềm trên công nghệ mã nguồn mở được quan tâm nhiều ở các nước đang phát triển vì nhiều lợi ích mà nó mang lại. Vì thế, việc nghiên cứu ứng dụng WEBGIS sẽ mang lại khả năng chia sẻ thông tin địa lý rộng rãi cho ngành quản lí tài nguyên nước nói chung và các ngành khác nói nói riêng.

SP9

Công tác nghiên cứu, điều tra tài nguyên nước đã được tiến hành từ những năm 60 của thế kỷ trước tại Việt Nam. Qua hơn 50 năm, hàng trăm đề tài, dự án lớn nhỏ khác nhau về tài nguyên nước, từ điều tra dạng diện mang tính lãnh thổ đến đánh giá các điểm cụ thể đã được hoàn thành. Các dạng công tác này đã để lại một khối lượng khổng lồ tài liệu rất giá trị cho việc khai thác sử dụng một cách lâu dài. Hiện có hai hình thức lưu trữ đối với các tài liệu kết quả này:

+ Thứ nhất: Lưu trữ các tài liệu kết quả (thuyết minh, báo cáo, bản đồ) dưới dạng giấy (bản cứng) trước đây do Tổng cục Địa chất nay do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý.

+ Thứ hai: Xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước (Cụ thể ở đây là Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp Tài nguyên và Môi trường quốc gia” – lĩnh vực tài nguyên nước đang được triển khai do Cục Công nghệ và Thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì) nhằm số hóa, biên tập, lưu trữ và tra cứu dữ liệu tài nguyên nước.

Công tác lập, lưu trữ, quản lí các loại bản đồ và thông tin thuộc tính thường được lưu trữ trên giấy tờ ở dạng giấy mang những nhược điểm như: cồng kềnh, bảo quản và lưu trữ khó khăn, dễ phai mờ, rách nát, khó khăn trong tìm kiếm thông tin

Những năm gần đây, các quy trình thành lập bản đồ, lưu trữ và phát hành trên giấy tờ đã dần chuyển đổi sang dạng công nghệ số. Các bản đồ giấy trước kia đã được số hoá và được lưu trữ ở dạng số cùng với cơ sở dữ liệu trong hệ thống máy tính và các thiết bị có chức năng lưu trữ khác. Nhưng các hệ cơ sở dữ liệu được lưu trữ và sử dụng trong một hệ thống riêng biệt đã hạn chế tiềm năng khai thác thông tin của các hệ thống này. Vì thế việc công bố và chia sẽ các thông tin vẫn còn hạn chế, cụ thể hơn là việc cung cấp thông tin địa chính tốn rất nhiều công sức, thời gian mà vẫn không đạt hiệu quả cao.

SP10

Ngày nay, bằng công nghệ WEBGIS và mạng Internet cho phép phát hành, tiếp cận, truy vấn thông tin không gian và thông tin thuộc tính đến huyện, xã, phát huy tối đa tiềm năng khai thác của các hệ thống thông tin địa lý, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho tất cả mọi người.

Việc ứng dụng WEBGIS sẽ đáp ứng nhu cầu quản lí nhà nước về tài nguyên nước nói chung và quản lý, truy xuất thông tin dự án về ngành tài nguyên nước nói riêng, góp phần quản lý tốt tài nguyên nước.