Châu Phi kêu gọi một Ủy ban cấp cao quốc tế về nước.

Các nhà lãnh đạo ngành nước của Châu Phi đã kêu gọi thành lập Ủy ban Cấp cao Quốc tế về Nước cho Châu Phi, để đẩy nhanh tiến độ hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 6 về nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người. Các nhà lãnh đạo đã phát biểu tại Diễn đàn Khu vực Châu Phi – Đối thoại về nước để đưa ra kết quả, họp vào ngày 26 tháng 5, thu hút sự tham gia của các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự với mục tiêu thúc đẩy hành động thực hiện SDG 6 ở châu lục. Diễn đàn được triệu tập bởi Hội đồng Bộ trưởng Châu Phi về Nước (AMCOW), và Chính phủ Đức, Nam Phi và Cộng hòa Senegal, đồng thời được sự hỗ trợ của Tổ chức Đối tác Nước Toàn cầu (GWP) Châu Phi. 

Ông Thomas Banda, Quyền Thư ký Điều hành tại Hội đồng Bộ trưởng Châu Phi về Nước cho biết, mục đích của diễn đàn là xác định các ưu tiên về nước của châu Phi, sẽ thông báo cho Hội nghị Liên hợp quốc về đánh giá giữa kỳ của thập kỷ hành động quốc tế nước vì sự phát triển bền vững 2018-2028. Ông Banda nói thêm rằng Hội đồng Bộ trưởng Châu Phi về Nước đã phát triển một Hệ thống báo cáo và giám sát lĩnh vực nước và vệ sinh Liên Châu Phi (WASSMO) trên web.Chúng tôi kêu gọi tất cả các Quốc gia thành viên và các bên liên quan hỗ trợ Hội đồng Bộ trưởng Châu Phi về Nước trong việc triển khai và sử dụng hệ thống để báo cáo thường xuyên về tình trạng nước và vệ sinh của lục địa cho Ủy ban Liên minh Châu Phi. Hệ thống giám sát ngành Nước và Vệ sinh ở Toàn Châu Phi cho phép tất cả các nước Châu Phi quản lý, lập hồ sơ và giám sát các quy trình báo cáo quốc gia của họ theo cách thân thiện với người dùng; nó cũng tham gia vào tính minh bạch, tài liệu và sự nhanh nhạy liên quan đến giám sát trong lĩnh vực nước ở Châu Phi. Hơn 400 triệu người Châu Phi không được tiếp cận với nước uống và hơn 700 triệu người không được tiếp cận với hệ thống vệ dinh đầy đủ.

Ngài Stephan Röken, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Cộng hòa Senegal, Cộng hòa Gambia và Cộng hòa Guinea-Bissau cho biết, chúng tôi chỉ còn chín năm để đạt được mục tiêu về nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người, theo yêu cầu của SDG 6, nhưng chúng tôi đang đi chệch hướng và có thể không đạt được mục tiêu theo những nỗ lực toàn cầu hiện tại, trừ khi chúng tôi đẩy nhanh hành động đối với SDG 6. Đánh giá giữa kỳ năm 2023 của Liên hợp quốc là một nền tảng duy nhất mà chúng ta có thể giải quyết những thách thức trong quá trình thực hiện.

Trong bài trình bày của mình, bà Nchedi Maphokga-Moripe, Giám đốc Hợp tác Toàn cầu và Đối tác Chiến lược của Bộ Nước và Vệ sinh Nam Phi cho biết “chúng tôi muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Chương trình Đầu tư Nước Châu Phi Lục địa (AIP) như một sáng kiến ​​tự phát triển của châu Phi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các SDG.

Các nguyên thủ quốc gia thuộc Liên minh Châu Phi đã thông qua AIP tiến bộ vào tháng 2 năm 2021, như một phần của giai đoạn hai Chương trình Phát triển Cơ sở hạ tầng ở Châu Phi từ 2021 đến 2030.

Mục tiêu của AIP là chuyển đổi và cải thiện triển vọng đầu tư cho an ninh nguồn nước và vệ sinh bền vững. Đến năm 2030, AIP đặt mục tiêu thúc đẩy 30 tỷ USD đầu tư vào nước ở Châu Phi và tạo ra 5 triệu việc làm cho thanh niên, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương phù hợp với tầm nhìn nước Châu Phi 2025. AIP được điều phối bởi AUDA-NEPAD trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Cơ sở hạ tầng ở Châu Phi, với Đơn vị Hỗ trợ Kỹ thuật do GWP Châu Phi chủ trì.

Vào cuối diễn đàn, các đại biểu tham gia đã đưa ra Lời kêu gọi hành động Ngoài nhu cầu Ủy ban cấp cao về nước cho châu Phi, diễn đàn đã xác định các ưu tiên sau để đạt được SDG 6 trên lục địa này, đã được chính thức hóa trong Lời kêu gọi Hoạt động:

Nước, vệ sinh và vệ sinh an toàn được ưu tiên ở cấp độ chính trị cao nhất bởi các Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ của lục địa Châu Phi; cam kết về nguồn nhân lực, tài chính và đầu tư để thúc đẩy hành động hướng tới việc thực hiện SDG 6; ưu tiên các khoản đầu tư về nước có khả năng chống chịu với biến khí hậu, tập trung vào nước ngầm như một phần của các kế hoạch phục hồi kinh tế của Covid-19 và các chương trình hỗ trợ quốc tế cho Châu Phi; người đứng đầu Liên minh Châu Phi và các Chính phủ, các Quốc gia thành viên hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược AMCOW 2018 – 2030, Tầm nhìn về Nước Châu Phi 2025 và Chương trình Đầu tư Nước Châu Phi Lục địa; hỗ trợ việc tăng cường hệ thống giám sát ngành Nước và Vệ sinh ở Toàn Châu Phi (WASSMO) của AMCOW để báo cáo về tình trạng của Châu Phi về Nước và Vệ sinh; các Đối tác Phát triển, Nhà tài trợ sẽ cung cấp các cam kết kỹ thuật, cam kết tài chính dài hạn để thực hiện SDG 6 và cam kết tính bền vững của các kết quả; các Tổ chức Xã hội Dân sự nhằm cung cấp năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các Quốc gia Thành viên để thúc đẩy hành động thực hiện SDG 6; khu vực tư nhân và các tổ chức đầu tư vào nghiên cứu hướng tới thực hiện SDG 6; các Tổ chức Xã hội Dân sự phối hợp cùng nhau làm việc để cung cấp năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các Quốc gia Thành viên nhằm thúc đẩy hành động thực hiện SDG 6.

Toàn bộ Lời kêu gọi hành động do Hội đồng Bộ trưởng Châu Phi về Nước, Chính phủ Nam Phi, Cộng hòa Senegal và các bên liên quan của Diễn đàn khu vực châu Phi – Đối thoại về nước để có kết quả đã đưa ra tại đây.

Các ưu tiên của châu Phi được xác định trong Kêu gọi Hành động, cùng với các ưu tiên từ các khu vực khác trên thế giới, sẽ thông báo cho Đối thoại Nước Quốc tế, diễn ra tại Bonn, Đức vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 9, sẽ diễn ra từ ngày 22-27 tháng 3 năm 2022, tại Dakar, Senegal sẽ xây dựng dựa trên các hành động của Đối thoại Nước Quốc tế.

Nguồn:https://www.gwp.org/en/GWP-SouthernAfrica/About-GWP-SAF/more/News/africa-calls-for-an-international-high-level-panel-on-water/