Biến đổi khí hậu làm suy thoái một số lưu vực ở Mỹ dùng để tưới tiêu (P1)

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học về khí hậu MIT, các nhà kinh tế học và các chuyên gia nông nghiệp nhận thấy rằng một số điểm nóng ở nước này sẽ giảm sản lượng cây trồng vào năm 2050 một cách nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy lợi.

Theo các nhà nghiên cứu, khu vực ảnh hưởng tiêu cực nhất sẽ là phía Tây Nam. Đã là một vùng bị căng thẳng do nước, khu vực này dự kiến ​​sẽ trải nghiệm lượng mưa giảm xuống vào giữa thế kỷ thứ hai. Ít lượng mưa hơn sẽ làm giảm lượng nước chảy vào các lưu vực nước làm cho ruộng được tưới tiêu.

Sản xuất bông, cây trồng thủy sinh chủ yếu ở Tây Nam và Nam Arizona nói riêng sẽ giảm xuống dưới 10 phần trăm năng suất cây trồng trong điều kiện tưới tối ưu, các dự án nghiên cứu. Tương tự, ngô trồng tại Utah, hiện chỉ mang lại 40% suất sinh lợi mong muốn tối ưu, sẽ giảm xuống còn 10% với sự thiếu thốn nước do khí hậu thay đổi.

Ở vùng Tây Bắc, tình trạng thiếu nước đến vùng Great Basin sẽ làm giảm đáng kể lượng thức ăn được tưới, như cỏ khô, cỏ và các loại cây trồng khác để nuôi gia súc. Ngược lại, các nhà nghiên cứu dự đoán sự giảm căng thẳng trong nước đối với việc tưới tiêu ở vùng đồng bằng phía nam, điều này sẽ dẫn tới năng suất cao hơn của lúa miến và đậu tương.

Nếu nỗ lực giảm khí nhà kính và giảm thiểu sự thay đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sự khan hiếm nước và sự giảm đi của bông và thức ăn gia súc có thể tránh được.

Tác giả đầu tiên là Elodie Blanc, một nhà nghiên cứu tại Chương trình chung về Khoa học và Chính sách Thay đổi Toàn cầu của MIT, cho biết: “Ở Tây Nam Bộ, sự sẵn có của nước cho việc tưới tiêu đã trở thành mối quan tâm. “Nếu chúng ta giảm nhẹ, điều này có thể ngăn ngừa được những căng thẳng gia tăng liên quan đến biến đổi khí hậu và sự suy giảm trầm trọng của dòng chảy ở miền tây Hoa Kỳ, tuy nhiên, trong tương lai sẽ còn tồi tệ hơn nếu chúng ta không làm gì cả”

Nghiên cứu của Blanc xuất hiện trong tạp chí Earth’s Future , và các đồng tác giả của bà là Erwan Monier, một nhà nghiên cứu khoa học chính tại MIT; Justin Caron, trợ lý giáo sư tại HEC Montreal; và Charles Fant, cựu quản trị viên của MIT.

“Một thế giới tích hợp hơn”

Nghiên cứu của Blanc là một trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với năng suất cây trồng, là một trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét làm thế nào một khí hậu thay đổi có thể định hình sự sẵn có và phân bố các lưu vực nước mà các cánh đồng tưới tiêu.

Monier cho biết: “Hầu hết các nghiên cứu mô hình về tác động của biến đổi khí hậu đối với năng suất cây trồng và số phận nông nghiệp không tính đến việc liệu nước có sẵn để tưới tiêu có thay đổi hay không.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố như dân số và tăng trưởng kinh tế, cũng như nhu cầu cạnh tranh về nước từ các khu vực kinh tế xã hội khác nhau mà chúng dự kiến ​​sẽ thay đổi khi khí hậu nóng lên.

Blanc nói: “Chúng tôi cố gắng đại diện cho thực tế càng tốt.

Để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình 99 lưu vực sông lớn trong nước, kết hợp với Mô hình Hệ thống Toàn cầu Hệ thống Toàn cầu – Mô hình Khí quyển Cộng đồng – một mô hình mô phỏng quá trình phát triển kinh tế, nhân khẩu học, thương mại và quy trình công nghệ. Các mô hình này bao gồm phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm khác phát sinh từ quá trình này và chúng kết hợp tất cả các thông tin đó trong một mô hình khí hậu toàn cầu mô phỏng các quá trình vật lý và hoá học trong khí quyển, cũng như các hệ thống nước ngọt và nước biển.

“Chúng tôi đang tìm kiếm một thế giới tích hợp hơn, và làm thế nào mà tất cả những sự tương tác này sẽ dẫn tới những thay đổi về thủy lợi”, Monier nói.

(TT DLQH&ĐT TNN)