Bộ TN&MT chào mừng Ngày Khoa học Việt Nam lần thứ 1 (18/5/2014): Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về KHCN và trưng bày thành tựu khoa học

Sáng 12/5, nhằm thiết thực hưởng ứng, chào mừng ngày KHCN Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (18/5/2014), Bộ TN&MT, Vụ KHCN đã tổ chức Hội nghị phổ biến  các văn bản quy phạm pháp luật về KHCN và triển lãm một số các thành tựu KHCN nổi bật trong vòng 5 năm qua của 7 lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT quản lý. Tới dự có TS.Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ TN&MT;  TS.Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN, TS.Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ TN&MT) cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các nhà khoa học thuộc 2 Bộ TN&MT và KHCN.

Thu_truong_Bo_TNMT_Nguyen_Thai_Lai_phat_bieu_tai_Hoi_nghi-2

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS.Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho  biết, để khẳng định vai trò của KHCN, tuyên truyền các thành tựu KHCN, tôn vinh đội ngũ làm nghiên cứu khoa học và phát triển KHCN, nâng cao nhận thức của xã hội về nghiên cứu KHCN, động viên các thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học Luật KHCN đã lấy ngày 18/5 hàng năm là ngày khoa học công nghệ Việt Nam.

Thiết thực hưởng ứng ngày này, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ công nhân viên ngành TNMT về tầm quan trọng của nghiên cứu KHCN. Đồng thời, triển lãm, giới thiệu các công trình nghiên cứu KHCN điểm hình của ngành TNMT trong 5 năm qua và phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu học sinh, sinh viên ngành TNMT.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng đánh giá, trong những năm gần đây hoạt động KHCN của Bộ TN&MT luôn bám sát định hướng mục tiêu, chiến lược KHCN mà Chính phủ phê duyệt. Hoạt động nghiên cứu KH chuyên sâu dần đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng 7 chương trình KHCN cấp Bộ.

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần hình thành hệ thống lý luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Khoáng sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); góp phần hoàn chỉnh hệ thống chính sách về tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng thông tin trong công tác điều tra, đánh giá hiện trạng và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, làm luận cứ cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khai thác khoáng sản, sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học và sản phẩm khoa học. Các kết quả nghiên cứu KH do Bộ TN&MT thực hiện luôn được Đảng, Chính phủ đánh giá cao.

Năm 2011, Bộ TN&MT được Chính phủ tin tưởng giao chủ trì, thực hiện 2 Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước đó là Chương trình KHCN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH và Chương trình nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài của chất điôxin đối với môi trường và sức khỏe người Việt Nam. Kết quả của hai Chương trình đang phục vụ thiết thực đối với việc ứng phó BĐKH và khắc phục ô nhiễm điôxin hiện nay.

Toan_Canh_Hoi_nghi

Tại Hội nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN Nghiêm Vũ Khải đã giới thiệu các nội dung chính trong Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011 – 2020 và những điểm mới trong Luật KHCN 2013. Ông Phạm Vũ Khải cũng nêu ra những mục tiêu cơ bản trong vấn đề nghiên cứu KHCN cần phải đạt được giai đoạn từ nay tới 2020 và những lĩnh vực KHCN được ưu tiên trong Chiến lược, giới thiệu những vấn đề nghiên cứu khoa học đổi mới được quy định trong Luật KHCN 2013.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe 2 chuyên đề giới thiệu một số Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Khoa học Công nghệ 2013 và Quản lý tài chính theo Luật KHCN 2013 do lãnh đạo hai Vụ thuộc Bộ KHCN trình bày.

(Theo monre.gov.vn)