Hội thảo khoa học An toàn đập và vận hành hồ chứa

IMG_8561_CopyChiều ngày 4-3-2018, trong khuôn khổ tuần lễ nước Việt Nam VACI2018, tại Trung tâm Hội nghị Almaz đã diễn ra Hội thảo khoa học “An toàn đập và vận hành hồ chứa”. Chủ trì Hội thảo có tiến sĩ Cương Kiều Nguyên – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển và chuyên gia đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam với 7 vấn đề được đề cập và thảo luận.

Trong những thách thức phát sinh trong những năm gần đây, ô nhiễm nguồn nước trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn đối với Việt Nam. Mặc dù có những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của một số tổ chức địa phương của Việt Nam, các giải pháp về ô nhiễm nước vẫn còn phân tán, quy mô nhỏ và phần lớn không hiệu quả. Các chương trình địa phương của chương trình sức khỏe và môi trường Việt Nam nhằm mục đích tăng cường năng lực của địa phương và tăng cường hợp tác với các tổ chức địa phương để thực hiện tốt nhất và bền vững các thách thức về sức khoẻ và môi trường thông qua mô hình “Học tập theo từng bước”. Chương trình bắt đầu với tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Thanh Hoá.

Các vấn đề thảo luận tại Hội thảo:

1. Đánh giá tài nguyên nước và nhà tiêu ở vùng nông thôn Thanh Hoá, 2016

2. Ô nhiễm nguồn nước mặt tỉnh Thanh Hoá

3. Khoa học và kỹ thuật môi trường – cơ hội cho nguồn nước uống sạch

4. Công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải

5. Nghiên cứu loại bỏ COD từ nước rỉ bãi rác bằng phương pháp điện hóa kết hợp với Bio-filter

6. Phương pháp phát hiện chì và pH bằng thiết bị điện tử thu nhỏ cho các nước nông nghiệp

7. Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải phân tán với hệ thống nhà vệ sinh sinh học và hệ thống Johka mới tại khu vực nông thôn

Hội thảo là dịp để các thành viên của các địa phương xem xét các hoạt động và kết quả của chương trình sức khỏe và môi trường cũng như tăng cường năng lực của các thành viên trong việc giải quyết tốt hơn những thách thức về nước.

Các hình ảnh trong buổi Hội thảo:

h5_1

IMG_8561_Copy