247.650 tài liệu được biên mục vào hệ thống thư viện điện tử ngành TN&MT

Thứ trưởng Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Thư viện điện tử ngành TN&MT. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc dự và chủ trì Hội nghị.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Chính cho biết, sau 4 năm thực hiện, Đề án Thư viện điện tử ngành TN&MT đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án tập trung vào cập nhật các số liệu, văn bản chuyên ngành của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hiện nay, đã có 247.650 tài liệu được biên mục vào hệ thống, trong đó, lĩnh vực Tài nguyên đất có 29.976 tài liệu; Tài nguyên nước 19.255 tài liệu; Tài nguyên biển 3.436 tài liệu; Môi trường 12.488 tài liệu; Khí tượng thủy văn 5.269 tài liệu; Địa chất khoáng sản 9.502 tài liệu; Đo đạc bản đồ 116.923 tài liệu; chuyên ngành khác 50.801 tài liệu.

158

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao nỗ lực của Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị tham gia thực hiện Đề án. Thứ trưởng cho rằng, trong tương lai với hệ thống pháp lý đầy đủ, Thư viện điện tử sẽ có giá trị to lớn, góp phần hiệu quả trong việc thực hiện chủ chương kinh tế hóa Ngành. Thứ trưởng  chỉ đạo, thời gian tới, Cục cần quan tâm hơn nữa đối với công tác cập nhật dữ liệu ở giai đoạn 2 của Đề án nhằm vận hành Thư viện điện tử hiệu quả hơn. Trong đó, Quy chế quản lý, cập nhật và khai thác thư viện điện tử TN&MT đang được xây dựng phải cụ thể, rõ ràng phân biệt giữa thông tin phải trả phí và thông tin không trả phí.

Địa chỉ Thư viện điện tử ngành TN&MT: http://www.monrelid.ciren.vn

 

Đề án do Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với 14 đơn vị đầu mối bao gồm: Văn phòng Bộ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng Cục Quản lý đất đai, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Viện Khoa học KTTV và Môi trường, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Báo Tài nguyên & Môi trường, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)