Xói mòn bờ biển có thể làm mất đất ven biển

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng đáy biển từ đồng bằng sông Mississippi đến Vịnh Mexico đang xói mòn như mất đất đang xảy ra trên bờ biển Louisiana. Trong thế kỷ 20, hàng ngàn con đập được xây dựng trên các nhánh sông Mississippi ngăn chặn dòng chảy của bùn mịn, đất sét và trầm tích khác từ vùng đồng bằng và đáy biển để bù đắp sự xói mòn.

Nếu không có trầm tích này, đất – dưới dạng các vùng đất ngập nước và đáy biển – bị mất, đe dọa cơ sở hạ tầng ngoài khơi và nội địa khi đối mặt với sóng, bão và dâng, hoặc lũ lụt, từ bão. Mất đất cũng ảnh hưởng đến thực vật và động vật biển cũng như cách thức bị ô nhiễm và phân hủy. Trong nghiên cứu toàn diện mới này, các nhà khoa học đã lập bản đồ sự rút lui của đáy biển từ đồng bằng sông Mississippi vào Vịnh Mexico lần đầu tiên. Nghiên cứu này được công bố gần đây trên tạp chí Marine Geology.

Đây là một vấn đề lớn vì nó có thể ảnh hưởng đến quá nhiều quá trình xảy ra từ bờ biển đến đại dương rộng bao gồm cả vòng đời của sinh vật biển và lở đất dưới nước. Các nhà khoa học đã sử dụng các biểu đồ hải lý lịch sử, dữ liệu từ nghiên cứu học thuật và ngành dầu khí cũng như dữ liệu lập bản đồ dưới nước của Đại dương và Khí quyển Quốc gia được thu thập từ năm 1764 đến 2009.

“Từ nghiên cứu toàn diện này, chúng tôi đã xác định rằng đồng bằng sông Mississippi đã bước vào một giai đoạn suy giảm” tác giả nghiên cứu Sam Bentley, giáo sư và Chủ tịch Billy và Ann Harrison thuộc Địa chất trầm tích, Cục Địa chất và Địa vật lý LSU cho biết.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc xây dựng đê để bảo vệ lũ lụt đã dẫn đến mất đất rộng lớn. Các con đê ngăn dòng sông và ước tính 210 triệu tấn trầm tích tự nhiên sẽ chảy xuống đồng bằng và xây dựng các vùng đất ngập nước và đáy biển.

Đồng bằng sông Mississippi là một trong những vùng đồng bằng được nghiên cứu và nhận biết tốt nhất trên thế giới. Trong số các con sông trên thế giới, sông Mississippi thải ra lượng nước và trầm tích lớn thứ bảy. Tuy nhiên, các vùng đồng bằng sông khác trên thế giới cũng đang trải qua sự suy giảm tương tự trong trầm tích và đất đai.

Bentley cho biết: “Với sự tương đồng giữa hệ thống sông Mississippi và hệ thống sông trên toàn thế giới, chúng tôi hy vọng các hệ thống đồng bằng lớn khác đang đi vào suy giảm. Điều này có ý nghĩa đối với các hệ sinh thái đồng bằng và các quá trình sinh học, địa chất và hóa học trên toàn thế giới.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180403124043.htm