Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Sài Đồng B

Ngày 20-2, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1060/UBND-TNMT về việc chỉ đạo xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Sài Đồng B và xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bẩy.
vv21
Theo đó, UBND Thành phố giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chủ trì kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần Him Lam thực hiện việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Sài Đồng B, kết quả báo cáo UBND TP trước ngày 10/3/2012. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả thải vào lưu vực sông Cầu Bẩy. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của sông Cầu Bẩy, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp đồng bộ để xử lý ô nhiễm sông Cầu Bẩy, báo cáo UBND TP trong tháng 6/2012.

Tác giả bài viết: Linh Chi

http://hanoimoi.com.vn