Xây dựng công trình tự nhiên (Building with nature) và phương pháp thủy châm (Aquapuncture) cho việc thích nghi, sinh lợi, ổn định miền duyên hải và phát triển quy hoạch tổng thể vùng biển (Phần 2 – End)

Ronald WATERMAN1, Wiwi TJIOOK2, Gerard PICHEL3

1 Ministry of Infrastructure and Environment, The Netherlands, info@ronaldwaterman.nl

2 Urban Planning Department, Rotterdam Municipality, The Netherlands,

3 Water & Flood Management Consultant, The Netherlands

Xây dựng công trình tự nhiên trong quy hoạch tổng thể để cải tạo đường bờ biển và những vùng đất ven biển. Phương pháp thủy châm để khắc phục những vấn đề về đất và nước trong vùng nội địa. Cả hai khung lý thuyết trên được giáo sư Ronald Waterman ở Hà Lan cũng là tác giả chính của bài viết này phát minh và kiểm thử trong vòng 35 năm qua. Theo những kinh nghiệm thu được từ những dự án thí điểm tại Hà Lan, việc thiết kế đã bao gồm cả những vùng đất mới trong biển và những vùng nước mới trong đất liển. Bờ sông (biển)/bề mặt đất/đất/nước được coi là nguyên nhân chính cho việc định cư đảm bảo cuộc sống hạnh phúc của con người, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất cho du lịch, và giải trí. Chính vì thế, hai công cụ trong quy hoạch tổng thể này cũng chính là hai mặt của một đồng xu.

lat33

 

Hình 1: bên trái là phương pháp châm cứu: giúp khôi phục lại sức khỏe của con người. bên phải là phương pháp thủy châm:giúp khôi phục lại các tuyến đường thủy và bờ sông

 

lat34

Hình 2: Đường thủy được coi là xương sống trong cảnh quan đô thị và nông thôn